Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Utrikesrepresentationens överblick: 100-årsjubileet ökade Finlands synlighet i medier runt om i världen 2017 - Finlands ambassad, Singapore : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Singapore

Embassy of Finland, 101 Thomson Road
#21-03 United Square, Singapore 307591
Tel. +65-6254 4042
E-post: sanomat.sin@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 23.4.2018

Utrikesrepresentationens överblick: 100-årsjubileet ökade Finlands synlighet i medier runt om i världen 2017

100-årsjubileet av Finlands självständighet ledde till att Finland syntes mer än vanligt i rubriker och artiklar runt om i världen. Finland uppmärksammades också, som tidigare år, för sitt utbildningssystem, försöket med basinkomst och finsk design. Det framgår ur svaren på den enkät om Finland i utländska medier, som utrikesministeriet årligen skickar till alla ambassader och konsulat.

Suomi maailman mediassa 2017

I översikten Finland i utländska medier bedömer ambassaderna hurdana teman och nyheter som slog igenom och vilka starka eller svaga sidor som särskilt togs upp i olika länders medier.

Finlands 100-årsjubileum gjorde så att Finland fick exceptionellt mycket uppmärksamhet 2017. Synligheten stärktes överallt och var störst i Förenta staterna, Tyskland, Japan, Storbritannien och som väntat i grannländerna Sverige, Estland och Ryssland. Finnish Crazy Games i Australien, stadsfestival i Minsk, monument som belystes i blått och vitt, och en stor mängd evenemang fick rikligt med lokal uppmärksamhet. Höjdpunkten inföll under jubileumsveckan den 2–9 december då det publicerades mer än 2 600 artiklar i utländska medier bara på webben. Veckans händelser nådde uppskattningsvis mer än 40 miljoner människor.

”Enkäten ger intressant information om utländska mediers synvinklar och betoningar, och visar också tydligt hur olika sinnebilder påverkar redaktionella val. Internationellt framgångsrika och synliga finländare spelar en viktig roll, men också det arbete som utförs av utrikesministeriet, utrikesrepresentationen, sekretariatet för Finland 100 år, Visit Finland, Lappland och Helsingfors syns på ett konkret sätt i vilka ämnen som tas upp”, berättar Petra Theman som är chef för utrikesministeriets enhet för offentlig diplomati.

”Finland 100 år fungerade enligt planerna som lockbete och redskap för att föra fram Finlands straka sidor ännu mer än tidigare. De svåra ämnen som togs upp var bland annat knivhuggningen i Åbo och Sannfinländarna splittring. Det område som led underskott på synlighet är finländska företag”, fortsätter Theman.

År 2017 var det allmänna omdömet om Finlands anseende i medierna i medeltal 3,96 på en skala från 1 (kritisk) till 5 (idealiserande). År 2016 var motsvarande siffra 3,88 och 2015 3,74.

Liksom tidigare år var expertisen inom utbildningsområdet det mest betydande enskilda temat som kopplades till Finland i utländska medier. Finländsk kultur – både traditionell som ovanligare former – fick exceptionellt mycket uppmärksamhet och det fenomen som förtjänar ett specialomnämnande är käpphästryttarna. Finlands som resmål får mer och mer synlighet, bland annat i Kina. Andra enskilda teman som väckte frågor, särskilt i europeiska medier, är försöket med basinkomst.

I enkäten granskades alla medier, men tidningar följdes extra noga. Uppgifterna baserar sig på ambassadernas bedömningar och, i en del länder, på betald mediebevakning. 79 av Finlands 89 beskickningar besvarade enkäten. Allmänna bedömningar, ambassadernas synpunkter och direkta citat från medierna finns samlade i det bifogade sammandraget på finska och engelska.

Ytterligare information: Petra Theman, enhetschef, enheten för offentlig diplomati, tfn +358 295 351 558 och Harri Kilpi, kommunikationsplanerare, tfn +358 295 351 342.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 23.4.2018


© Finlands ambassad, Singapore | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter